سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

14- علی (علیه السلام) بهترین داور

قالت فاطمة الزهراء (علیها السلام) عن أبیها (صلی الله علیه وآله) قال: ان نفرا من الملائکة تشاجروا فی شی ء فسألوا حکما من الادمیین، فأوحی الله تعالی الیهم أن تخیروا، فاختاروا علی بن أبی طالب ** بهجة، ج 1 ص 306***.
گروهی از فرشتگان درباره چیزی با یکدیگر مشاجره نمودند، حاکم و داوری از بنی آدم تقاضا کردند، خداوند متعال به آنها وحی فرمود که خودتان انتخاب کنید و آنان علی بن ابی طالب (علیه السلام) را برگزیدند.

15- زنان دوزخی

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله)... یا بنتی أما المعلقة بشعرها فانها کانت لا تغطی شعرها من الرجال، و أما المعلقة بلسانها فانها کانت تؤذی زوجها،... و أما التی کان راسها راس خنزیر، و بدنها بدن الحمار فانها کانت نمامة کذابة. و أما التی کانت علی صورة الکلب فانها کانت قینة نواحة حاسدة** بحار الانوار، ج 8 ص 309***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) (درباره مشاهدات خود از عذاب دوزخیان در شب معراج) فرمود: دخترم! اما زنی که به مویش آویخته شده، بود کسی بود که مویش را از مردان نمی پوشانید، و آنکه به زبانش آویزان بود زنی بود که شوهرش را آزار می داد... و آنکه سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود، زنی بود که سخن چین و دروغگو بود، و آنکه صورتش به شکل سگ بود، زنی بود که آواز می خواند و نوحه سرایی می کرد و حسد می ورزید.

16- شرایط روزه دار

عنها (علیها السلام) قالت: ما یصنع الصائم بصیام اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه ** بهجة، ج 1 ص 305***.
روزه دار چون زبانش و گوشش و چشمش و اعضایش را (از حرام) نگه ندارد، روزه دار نیست.