فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

8- نتیجه صلوات بر زهرا (علیها السلام)

عن فاطمه الزهراء (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه وآله) یا فاطمة من صلی علیک غفر الله له و ألحقه بی حیث کنت من الجنة** بهجة، ج 1 ص 278***.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به من گفت: ای فاطمه! هرکه بر تو صلوات فرستد، خداوند او را بیامرزد و به من، در هر جای بهشت باشم، ملحق گرداند.

9- علی (علیه السلام)، رهبر و پیشوا

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: ان النبی (علیها السلام) قال:
من کنت ولیه فعلی ولیه، و من کنت امامة فعلی امامه ** همان، ج 1 ص 285***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
هرکه من سرپرست اویم، پس علی سرپرست اوست و هرکه را من رهبر اویم، پس علی رهبر اوست.

10- حجاب فاطمه

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: یا رسول الله ان لم یکن یرانی فأنا أراه و هو یشم الریح. فقال النبی (صلی الله علیه وآله): أشهد انک بضعة منی ** همان، ج 1 ص 274***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) همراه با مرد نابینایی به خانه فاطمه (علیها السلام) آمد، بلافاصله فاطمه (علیها السلام) خود را کاملا پوشاند. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: چرا خود را پوشاندی با اینکه او تو را نمی بیند؟ فاطمه (علیها السلام) فرمود: ای پیامبر خدا اگر او مرا نمی بیند، من که او را می بینم و او بوی مرا حس می کند! پیامبر اکرم فرمود: گواهی می دهم که تو پاره دل منی.