سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

5- فاطمه در مقام شکوه از دو خلیفه

قالت فاطمة الزهراء (علیها السلام) للأولین:
أرأیتکما أن حدثتکما عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): تعرفانه و تفعلان به؟ قالا نعم. فقالت: نشدتکتما الله. الم تسمعا رسول الله یقول:
رضا فاطمة من رضای، و سخط فاطمة من سخطی، فمن أحب فاطمة ابنتی فقد أحبنی، و من أرضی فاطمة فقد أرضانی، و من أسخط فاطمة فقد أسخطنی؟ قالا نعم، سمعناه من رسول الله (صلی الله علیه وآله)، فقالت: فانی أشهد الله و ملائکة أنکما أسخطتمانی و ما أرضیتمانی و لئن لقیت النبی لا شکونکما الیه ** همان، ج 1 ص 273***.
حضرت زهرا (علیها السلام) خطاب به خلیفه اول و دوم فرمود:
آیا اگر حدیثی را از پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) نقل کنم به آن عمل خواهید کرد؟
گفتند: آری. فرمودند: شما را به خدا آیا نشنیده اید که پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرموده اند:
خشنودی فاطمه خشنودی من، و خشم فاطمه خشم من است، هرکه دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هرکه فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته، و هر که فاطمه را خشمگین نماید مرا خشمگین نموده است؟ گفتند: آری، چنین حدیثی را از پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) شنیده ایم. فرمود: من هم خدا و فرشتگان را گواه می گیرم که شما دو نفر مرا خشمگین نمودید و خشنودم نساختید، و چون پیامبر (صلی الله علیه وآله) را ملاقات نمایم حتما از شما به او شکایت خواهم نمود.

6- بدترین امت

عن فاطمه الزهراء (علیها السلام) قالت: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله)، شرار أمتی الذین غذوا بالنعیم، الذین یأکلون ألوان الطعام، و یلبسون ألوان الثیاب و یتشدقون فی الکلام ** بهجة، ج 1 ص 266***.
بدترین امت من کسانی هستند که: از انواع نعمتها تغذیه می کنند و خوراکیهای رنگارنگ می خورند، و لباسهای گوناگون می پوشند، و هر چه بخواهند می گویند.

7- نزدیک ترین اوقات زن به خدا

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: سأل رسول الله (صلی الله علیه وآله) أصحابة عن المرأة ماهی؟ قالوا: عورة، قال فمتی تکون أدنی من ربها؟ فلم یدروا.
فلما سمعت فاطمة (علیها السلام) ذلک قالت: أدنی ما تکون من ربها أن تلزم قعر بیتها. فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): ان فاطمة بضعة منی ** بحار الانوار، ج 43 ص 92 چاپ ایران ***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) از اصحابش پرسید: زن چیست؟ گفتند: زن ناموس است. فرمود: زن چه موقع به خدایش نزدیک تر است؟ اصحاب نتوانستند جواب گویند. چون این سخن به گوش فاطمه (علیها السلام) رسید، فرمود: نزدیک ترین اوقات زن به خدای خود هنگامی است که در کنج خانه خود باشد. پس از این جواب، پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: حقا که فاطمه پاره تن من است.