سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

3- بهترین زنان کیستند؟

قالت فاطمة (علیها السلام) فی وصف ما هو خیر للنساء: خیر لهن أن لا یرین الرجال و لا یرو نهن ** پیشین، ج 1 ص 267***.
حضرت در وصف اینکه بهترین چیز برای زنان چیست، فرموده اند: اینکه زنان، مردان را نبینند، و مردان هم زنان را نبینند.

4- نتیجه عبادت خالص

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام): من أصعد الی الله خالص عبادته أهبط الله الیه أفضل مصلحته ** الامامة و السیامة، ج 1 ص 14
***.
هرکه عبادت خالصش را به سوی خدا بالا فرستد، خداوند متعال برترین بهره و سودش را به سوی او پایین فرستد.

5- فاطمه در مقام شکوه از دو خلیفه

قالت فاطمة الزهراء (علیها السلام) للأولین:
أرأیتکما أن حدثتکما عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): تعرفانه و تفعلان به؟ قالا نعم. فقالت: نشدتکتما الله. الم تسمعا رسول الله یقول:
رضا فاطمة من رضای، و سخط فاطمة من سخطی، فمن أحب فاطمة ابنتی فقد أحبنی، و من أرضی فاطمة فقد أرضانی، و من أسخط فاطمة فقد أسخطنی؟ قالا نعم، سمعناه من رسول الله (صلی الله علیه وآله)، فقالت: فانی أشهد الله و ملائکة أنکما أسخطتمانی و ما أرضیتمانی و لئن لقیت النبی لا شکونکما الیه ** همان، ج 1 ص 273***.
حضرت زهرا (علیها السلام) خطاب به خلیفه اول و دوم فرمود:
آیا اگر حدیثی را از پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) نقل کنم به آن عمل خواهید کرد؟
گفتند: آری. فرمودند: شما را به خدا آیا نشنیده اید که پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرموده اند:
خشنودی فاطمه خشنودی من، و خشم فاطمه خشم من است، هرکه دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هرکه فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته، و هر که فاطمه را خشمگین نماید مرا خشمگین نموده است؟ گفتند: آری، چنین حدیثی را از پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) شنیده ایم. فرمود: من هم خدا و فرشتگان را گواه می گیرم که شما دو نفر مرا خشمگین نمودید و خشنودم نساختید، و چون پیامبر (صلی الله علیه وآله) را ملاقات نمایم حتما از شما به او شکایت خواهم نمود.