فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

2- حرمت مست کننده ها

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه وآله): یا حبیبة أبیها کل مسکر حرام، و کل مسکر خمر** همان، ج 1 ص 266***.
پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) به من فرمود:
ای دوستِ پدر! هر مست کننده ای حرام است، و هر مست کننده ای خمر است.

3- بهترین زنان کیستند؟

قالت فاطمة (علیها السلام) فی وصف ما هو خیر للنساء: خیر لهن أن لا یرین الرجال و لا یرو نهن ** پیشین، ج 1 ص 267***.
حضرت در وصف اینکه بهترین چیز برای زنان چیست، فرموده اند: اینکه زنان، مردان را نبینند، و مردان هم زنان را نبینند.

4- نتیجه عبادت خالص

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام): من أصعد الی الله خالص عبادته أهبط الله الیه أفضل مصلحته ** الامامة و السیامة، ج 1 ص 14
***.
هرکه عبادت خالصش را به سوی خدا بالا فرستد، خداوند متعال برترین بهره و سودش را به سوی او پایین فرستد.