سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

1- موقعیت اهل بیت در نزد خدا

و احمدوا الذی لعظمته و نوره یبتغی من فی السموات و الأرض الیه الوسیلة، و نحن وسیلته فی خلقه، و نحن خاصته و محل قدسه، و نحن حجته فی غیبه، و نحن ورثه أنبیائه ** فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی، ج 1، ص 265 ***.
خدایی را حمد و سپاس گویید که به خاطر عظمت و نورش، هرکه در آسمانها و زمین است به سوی او وسیله می جوید، و ما وسیله او در میان مخلوقاتش و خاصان درگاه و جایگاه قدس او و حجت غیبی و وارث پیامبرانش هستیم.

2- حرمت مست کننده ها

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه وآله): یا حبیبة أبیها کل مسکر حرام، و کل مسکر خمر** همان، ج 1 ص 266***.
پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) به من فرمود:
ای دوستِ پدر! هر مست کننده ای حرام است، و هر مست کننده ای خمر است.

3- بهترین زنان کیستند؟

قالت فاطمة (علیها السلام) فی وصف ما هو خیر للنساء: خیر لهن أن لا یرین الرجال و لا یرو نهن ** پیشین، ج 1 ص 267***.
حضرت در وصف اینکه بهترین چیز برای زنان چیست، فرموده اند: اینکه زنان، مردان را نبینند، و مردان هم زنان را نبینند.