فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

34- تقدم مفضول بر افضل، خیانتی بزرگ

من تقدم علی المسلمین و هو یری أن فیهم من هو أفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین ** الغدیر، ج 8 ص 291***.
کسی که بر مسلمانان پیشی گیرد، در حالی که می داند در میان آنها کسی افضل و بهتر از او وجود دارد، چنین کسی به خدا و رسولش و همه مسلمانان خیانت کرده است.

35- ارزش هدایت

لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس **اصول کافی، ج 3، ص 404***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) خطاب به حضرت علی (علیه السلام) فرمود:
هدایت نمودن خداوند فردی را به وسیله تو، از آنچه آفتاب بر آن بتابد برای تو بهتر و ارزنده تر است.

36- مردمان آخرالزمان

یأتی علی الناس زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم طمعا فی الدنیا، لا یریدون به ما عند ربهم، یکون دینهم ریاء لا یخالطهم خوف، یعمهم الله بعقاب فید عونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم ** شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 342***!.
زمانی بر مردم فرا می رسد که برای طمع در دنیا، باطنشان پلید و ظاهرشان زیبا باشد؛ علاقه ای به آنچه نزد پروردگارشان است نشان ندهند، دین آنها ریا شود و خوفی (از خدا) در دلشان آمیخته نشود، خداوند همه آنان را به عذاب سختی گرفتار کند، پس مانند دعای شخص غریق دعا کنند، ولی دعایشان را اجابت نکند!