سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

14- عالمان دنیا طلب

أوحی الله الی داود (علیه السلام) لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی فان أولئک قطاع طریق عبادی المریدین، ان أدنی ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتی عن قلوبهم ** همان، ج 1، ص 58***.
خداوند به داود (علیه السلام) وحی فرمود که: میان من و خودت، عالم فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از راه دوستی ام بگرداند؛ زیرا آنان، راهزنان بندگان جویای من اند، همانا کمتر کاری که با ایشان کنم این است که شیرینی مناجاتم را از دلشان بر کنم.

15- نتیجه یقین

لو کنتم توقنون بخیر الاخرة و شرها کما توقنون بالدنیا لا ثرتم طلب الاخرة** نتیجه الخواطر و نزهة النواظر (معروف به مجموعه ورام) ج 1 ص 134***.
اگر شما مردم، یقین به خیر و شر آخرت می داشتید، همان طور که یقین به دنیا دارید، البته در آن صورت، آخرت را انتخاب می کردید.

16- نخستین پرسشهای قیامت

لا تزول قدما العبد یوم القیمة حتی یسأل عن أربع:
عن عمره فیما أفناه،
و عن شبابه فیما أبلاه،
و عن ماله من أین اکتسبه و فیما أنفقه،
و عن حبنا أهل البیت ** خصال صدوق، ص 253 (چاپ جامعه مدرسین).***.
هیچ بنده ای در روز قیامت قدم از قدم برنمی دارد، تا از این چهار چیز از او پرسیده شود:
1- از عمرش که در چه راهی آن را فانی نموده،
2- و از جوانی اش که در چه کاری فرسوده اش ساخته،
3- و از مالش که از کجا به دست آورده و در چه راهی صرف نموده،
4- و از دوستی ما اهل بیت.