فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

9- فتوای نااهل

من أفتی الناس بغیر علم... فقد هلک و أهلک ** اصول کافی، ج 1 ص 54***.
کسی که بدون صلاحیت علمی برای مردم فتوا دهد، خود را هلاک ساخته و دیگران را نیز به هلاکت انداخته است.

10- روزه واقعی

ألصائم فی عبادة و ان کان فی فراشه مالم یغتب مسلما** تهذیب الاحکام، ج 4 ص 190***.
روزه دار - مادامی که غیبت مسلمانی را نکرده باشد - همواره در عبادت است، اگر چه در رختخواب خود باشد.

11- فضیلت رمضان

شهر رمضان شهر الله عز و جل و هو شهر یضاعف فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات و هو شهر البرکة و هو شهر الانابة و هو شهر التوبة و هو شهر المغفرة و هو شهر العتق من النار و الفوز بالجنة ألا فاجتنبوا فیه کل حرام و أکثروا فیه من تلاوة القرآن...** بحارالانوار، ج 96 ص 340***.
ماه رمضان، ماه خداوند عزیز و جلیل است، و آن ماهی است که در آن نیکیها دو چندان و بدیها محو می شود، ماه برکت و ماه بازگشت به خدا و توبه از گناه و ماه آمرزش و ماه آزادی از آتش دوزخ و کامیابی به بهشت است.
آگاه باشید! در آن ماه از هر حرامی بپرهیزید و قرآن را زیاد بخوانید.