فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

3 - ایمان خواهی ایرانیان

اذا نزلت علیه (صلی الله علیه وآله) سوره الجمعة، فلما قرأ: و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ** سوره جمعه، آیه 3.***. قال رجل: من هؤلاء یا رسول الله؟ فلم یراجعه النبی (صلی الله علیه وآله)، حتی سأله مرة أو مرتین أو ثلاثا. قال و فینا سلمان الفارسی قال فوضع النبی یده علی سلمان ثم قال: لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال من هؤلاء **صحیح مسلم، ج 4 ص 1972، کتاب فضائل الصحابه.***.
وقتی که سوره جمعه بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نازل گردید و آن حضرت آیه و آخرین منهم لما یلحقوا بهم را خواند. مردی گفت: ای پیامبر خدا! مراد این آیه چه کسانی است؟ رسول خدا به او چیزی نگفت تا اینکه آن شخص یک بار، دو بار، یا سه بار سؤال کرد. راوی می گوید: سلمان فارسی در میان ما بود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) دستش را روی دوش او نهاد، سپس فرمود: اگر ایمان به ستاره ثریا برسد، هر آینه مردانی از سرزمین این مرد به آن دست خواهند یافت.

4 - مشمولان شفاعت

اربعة أنا الشفیع لهم یوم القیمة:
1- معین اهل بیتی.
2- و القاضی لهم حوائجهم عند ما اضطروا الیه.
3- و المحب لهم بقلبه و لسانه.
4- و الدافع عنهم بیده ** خصال صدوق، باب اربعه، ص 215، حدیث 1***.
چهار دسته اند که من، روز قیامت، شفیع آنها هستم:
1- یاری دهنده اهل بیتم،
2- برآورنده حاجات اهل بیتم به هنگام اضطرار و ناچاری،
3- دوستدار اهل بیتم به قلب و زبان،
4- و دفاع کننده از اهل بیتم با دست و عمل.

5- ملاک پذیرش اعمال

لا یقبل قول الا بعمل و لا یقبل قول و لا عمل الا بنیة و لا یقبل قول و لا عمل و لا نیة الا باصابة السنة** بحار الانوار، ج 2 ص 0174***.
نزد خداوند سخنی پذیرفته نمی شود، مگر آنکه همراه با عمل باشد، و سخن و عملی پذیرفته نمی شود، مگر آنکه همراه با نیت خالص باشد، و سخن و عمل و نیتی پذیرفته نمی شود، مگر آنکه مطابق با سنت باشد.