فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

ان شاءالله گفتن

از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) منقول است: چون حق تعالی حضرت آدم را نهی فرمود از خوردن میوه آن درخت بهشت، گفت: بلی پروردگارا و نگفت: ان شاءالله، از درخت خورد و از بهشت بیرون شد.

فراموشی

در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل است که نه چیز است که موجب غلبه فراموشی است: خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و نیم خورده موش و بول کردن در آب ایستاده و خواندن نوشته قبرها و راه رفتن در میان دو زن و... .

قوی شدن حافظه

از حضرت امیر (علیه السلام) نقل است که سه چیز حافظه را زیاد می کند: مسواک کردن و روزه داشتن و قرآن خواندن.
در حدیث معتبر منقول است روزی آن حضرت غمگین شدند. فرمودند: نمی دانم به چه سبب غمگین شده ام بر عتبه در ننشستم و میان گله گوسفندان نگذشتم و زیر جامه را ایستاده نپوشیدم و دست و رو را، به دامن جامه پاک نکردم.