فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

رعایت حقوق چارپایان

در حدیث معتبر از حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: چارپا را بر صاحبش شش حق است: باید چون فرود آید، اول به او علف بدهد و هرگاه که به آب برسد، برابر او عرضه کند که اگر خواهد بخورد و بر صورتش نزند که تسبیح پروردگار خود می گوید و بر روی آن سواره نایستد مگر در وقتی که در راه خدا جهاد می کند و زیاده از توانایی بارش نکند که طاقتش داشته باشد.
از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: هرکه چارپایی را در سفر ببرد، باید چون فرود می آید، اول آن را آب و علف بدهد پیش از آن که خود چیزی بخورد.
در حدیث معتبر منقول است که قطار شتری از پیش حضرت صادق (علیه السلام) گذشت. دیدند که بار شتری کج گشته است. به صاحب شتر گفتند: عدالت کن بر این شتر که خدا عدالت را دوست می دارد. در احادیث معتبر منقول است که حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) بیست حج کردند بر شتری و یک تازیانه بر آن نزدند. در احادیث معتبر منقول است که بر صورت هیچ جانوری مزنید که تسبیح پروردگار می گوید و هر چیزی را حرمتی است و حرمت حیوانات در صورت ایشان است.

ادعیه و آداب سواری

به سند معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: چون کسی بر چارپایی سوار شود و بسم الله، نگوید شیطان ردیف او می شود. و فرمود: هرکه در وقت سواری بگوید: بسم الله لاحول و لا قوة الا بالله الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله )1( سوره اعراف، آیه 43. سبحان الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون )2( سوره زخرف، آیات 13 و 14. . حتما محفوظ باشد خود و مرکبش تا فرود آید.
از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: هر که سوار شود و آیة الکرسی بخواند و سپس بگوید: استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه اللهم اغفرلی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت حق تعالی به ملائکه خطاب فرماید که بنده من می داند که گناهان را غیر از من کسی نمی آمرزد. پس گواه باشید که گناهانش را آمرزیدم.
از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: چون سوار شوید، خدا را یاد کنید و بگویید: سبحان الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون )1( سوره زخرف، آیات 13 و 14. پس سه مرتبه سبحان الله و سه مرتبه الحمدلله و سه مرتبه الله اکبر می فرمودند. آن گاه این دعا را می خواندند: رب اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت.

آداب پیاده روی

در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) منقول است: تند راه رفتن، زیبایی مؤمن را می برد. در حدیث از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: زنان باید در کنار راه بروند و در میان راه نروند. در حدیث دیگر فرمود: سواره احق است به میان جاده راه رفتن از پیاده، و پا برهنه احق است به میان راه از کسی که کفش پوشیده است. در حدیث معتبر منقول است که حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) چنان به همواری راه می رفتند که گویا مرغ بر سر آن حضرت نشسته و می ترسیده که پرواز کند و دست راست آن حضرت بر دست چپ پیشی نمی گرفت. در حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: هر که از روی تکبر راه رود زمین و آنچه در زیر زمین است و آنچه در بالای زمین است او را لعنت کنند.
در حدیث دیگر فرمود: هر که با عصا راه برود، از روی تواضع و شکستگی در سفر و حضر، به هر گامی برای او هزار حسنه نوشته می شود و هزار گناه از او محو می شود و هزار درجه برای او بلند می شود. در حدیث دیگر فرمود: عصا به دست بگیرید که سنت پیامبران است و بنی اسرائیل صغیر و کبیر و جوان و پیر عصا در دست می گرفتند تا تکبر نکنند در راه رفتن. و فرمود: عصا پریشانی را برطرف می کند و شیطان نزدیک آن نمی آید.