فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

آداب زفاف

زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب یا تحت الشعاع باشد، مکروه است و نزدیکی در وقتی که زن حایض باشد، یا با خون نفاس باشد، حرام است.
حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: در اول ماه و میان ماه و آخر ماه نزدیکی مکن که باعث سقط فرزند می شود و شاید اگر فرزندی به هم رسد، دیوانه باشد یا صرع داشته باشد.
از ابو سعید خدری نقل است که حضرت رسالت پناه به حضرت امیر (علیه السلام) وصیت فرمود: یاعلی، عروسی که داخل خانه تو شود، کفش هایش را بکن تا بنشیند و پاهایش را بشو و آن آب را از در خانه تا منتهای خانه بپاش. چون چنین کنی، خدا هفتاد هزار نوع رحمت بر تو بفرستد که بر سر عروس فرود آید، تا آن که آن برکت به هر گوشه خانه برسد و ایمن گردد عروس از دیوانگی و خوره و پیسی تا در آن خانه باشد و منع کن عروس را تا هفت روز از خوردن شیر و سرکه و گشنیز و سیب ترش.
در روایت است که شخصی به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کرد که ما غذاهایی بسیار پاکیزه و خوشبو می پزیم، ولی بوی غذای عروسی از آن ها نمی آید. فرمود: زیرا که بر طعام عروسی نسیم بهشت می وزد؛ چون طعامی است که برای حلال مهیا می شود. در احادیث معتبر وارد شده است که سنت است عروسی در شب واقع شود و طعام در چاشت پخته شود. در بعضی از اخبار وارد شده است که نثار عروسی را می توان برداشت، اما چون غارت می کنند و از یکدیگر می ربایند، کراهت دارد و علما گفته اند هنگامی جایز است برداشتن که به قرائن معلوم باشد صاحبش راضی است. از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) نقل است: هرگاه شما را به عروسی می طلبند، دیر بروید؛ زیرا دنیا را به یادتان می آورد و چون به تشییع جنازه می خوانند، زود بروید؛ چون آخرت را به یاد می آورد.

آداب نماز و دعا در شب زفاف

در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) نقل است که چون عروس را نزد تو می آورند بگو که پیش از آن وضو بسازد و تو هم وضو بساز و دو رکعت نماز بکن. او را نیز امر کن که دو رکعت نماز بگزارد. پس حمد الهی بگو و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. دعا کن و امر کن آن زنان را که با او آمده اند آمین بگویند و این دعا را بخوان: اللهم ارزقنی الفها وودها ورضاها و ارضنی بها و اجمع بیننا باحسن اجتماع و آنس ائتلاف فانک تحب الحلال و تکره الحرام. آن گاه فرمود: الفت از جانب خدا است و دشمنی از جانب شیطان است و می خواهد که آنچه را خدا حلال گردانیده، مکروه طبع مردم گرداند.
در حدیث از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل است که چون در شب زفاف نزد عروس می روی، موی پیشانی اش را بگیر و رو به قبله آور و بگو: اللهم بامانتک اخذتها و بکلماتک استحللتها فان قضیت لی منها ولدا فاجعله مبارکا تقیا من شیعة آل محمد و لا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا. در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت است که دست بر بالای پیشانی اش بگذار و بگو: اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فان قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله سویا و لا تجعله شرک شیطان.
از حضرت امیر (علیه السلام) نقل است که در وقت زفاف این دعارا بخوان: اللهم بکلماتک استحللتها و بامانتک اخذتها اللهم اجعلها ولودا ودودا لا تفرک تأکل مما راح و لاتسئل عما سرح. در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است که این دعا بخوان: بکلمات الله استحللت فرجها و فی امانةالله اخذتها اللهم ان قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله بارا تقیا و اجعله مسلما سویا و لاتجعل فیه شرکا للشیطان.
در حدیث دیگر فرمود: چون کسی خواهد که شیطان در نطفه فرزندش شریک نشود هنگام بسته شدن نطفه بگوید: بسم الله! و پناه ببرد به خدا از شر شیطان. از حضرت امیر (علیه السلام) است که بگوید: بسم الله و بالله. اللهم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنی.

حق زن و شوهر بر یکدیگر

از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) و امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل است که حق تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و از برای مردان غیرت قرار داده است؛ زیرا برای مردان چهار زن و از متعه و کنیز آنچه خواهد، حلال گردانیده است و از برای زن غیر از یک شوهر حلال نکرده است. اگر شوهر دیگر طلب کند یا اراده نماید، نزد خدا زناکار است و غیرت و رشک نمی برند مگر زنان بد و زنان مؤمنه صاحب رشک نیستند. در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است که رشک بردن زنان از بسیار دوستی ایشان است نسبت به شوهران.
از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: چون مرد به زن خود می گوید که من تو را دوست می دارم هرگز از دل او به در نمی رود. در حدیث صحیح از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) نقل است: زنی آمد به خدمت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) و گفت: یارسول الله، چیست حق شوهر بر زن؟
فرمود: لازم است که اطاعت شوهر بکند و نافرمانی او نکند و از خانه او بی رخصت او چیزی صدقه ندهد و روزه مستحب بی رخصت او ندارد و هر وقت اراده نزدیکی او کند مضایقه نکند، اگرچه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه او بی رخصت او به در نرود و اگر بی رخصت به در برود، ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب و ملائکه رحمت همه او را لعنت کنند تا به خانه برگردد. گفت: یا رسول الله، حق چه کسی بر مرد از همه کس عظیم تر است؟ فرمود: حق پدر. گفت: حق چه کسی بر زن از همه عظیم تر است؟ فرمود: حق شوهر.
حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: هر زنی که شب به سر آورد و شوهر از او آزرده باشد، نمازش مقبول نباشد تا شوهر از او راضی شود و هر زنی که بوی خوش برای غیر شوهر بکند، نمازش مقبول نیست تا آن بوی خوش را از خود بشوید.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: اگر امر می کردم که کسی باید غیر خدا را سجده کند، می گفتم که زنان برای شوهران سجده کنند. و فرمود: زن نماز خود را طول ندهد برای آن که منع کند شوهر را از آنچه از وی خواهد.
در حدیث صحیح از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: هر زنی که به شوهرش بگوید که من هرگز از تو نیکی ندیده ام، ثواب عمل هایش همه برطرف می شود.
در احادیث معتبر بسیار وارد شده است که حق زن بر مرد آن است که او را سیر کند و بدنش را بپوشاند و اگر بدی کند، بر او بخشد و عفو کند. در حدیث دیگر است: رو ترش نکند نزد او و یک روز به یک روز روغن برای مالیدن به او بدهد و هر سه روز یک مرتبه گوشت را برای او بیاورد و رنگ مانند حنا و وسمه هر شش ماه یک بار به او بدهد و در هر سال چهار جامه اش بدهد، دو از برای زمستان دو از برای تابستان و باید که خانه اش را خالی نگذارد از روغن برای مالیدن سر و از سرکه و زینت و روزی یک من کهنه قوت به او بدهد و میوه ها که همه کس خورند به او بخوراند....
از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: بترسید از خدا در حق دو ضعیف: یتیمان و زنان. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: بهترین شما آن کسی است که با زنان بهتر رفتار کند. و فرمود: عیال مرد، اسیران اویند و محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که احسان به اسیران خود بیش تر بکند. حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: موجب هلاک، صاحب مروت است که در شهری که زنش در آن شهر باشد، شب در خانه دیگر بخوابد و نزد او نیاید.