فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

آلو

از زیاد قندی منقول است: خدمت حضرت امام موسی (علیه السلام) رفتم دیدم که نزد آن حضرت ظرف آبی گذاشته و در میان آن آلوی سیاه ریخته. فرمود: حرارتی بر من غالب شده بود و آلوی تازه حرارت را فرو می نشاند و صفرا را ساکن می گرداند و آلوی خشک خون را ساکن می کند و دردهای کهنه را از بدن می کشد.

ترنج

در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق (علیه السلام) از شخصی پرسید: اطبای شما درباره ترنج چه می گویند؟ گفت: پیش از طعام باید خورد. فرمود: من می گویم بعد از طعام بخورید. در حدیث دیگر فرمود: بخورید ترنج را که آل محمد از آن می خوردند. از حضرت امام رضا (علیه السلام) نقل است: حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نگاه کردن به ترنج سبز و سیب سرخ را دوست می داشت. عرب لیمو و نارنج را همه ترنج می گویند.

سنجد

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که سنجد مغزش گوشت را می رویاند و پوستش پوست را می رویاند و استخوانش، استخوان را و خوردن سنجد روده را دباغی می کند و امان می دهد از بواسیر و تقطیر بول. و ساق پا را قوت می دهد و رگ خوره را قطع می کند.