فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

ماش

نقل است که شخصی به حضرت امام موسی (علیه السلام) شکایت کرد از بهق. فرمود: ماش در طعام خود داخل کن.

خرما

در حدیث معتبر منقول است: اگر چند طعام نزد حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) می آوردند که در میان آن ها خرما بود، به خوردن خرما ابتدا می نمود.
از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: هر که هر روز هفت دانه خرمای عجوه، که از خرماهای اطراف مدینه است، ناشتا تناول نماید، هیچ زهری و سحری و شیطانی به او ضرر نرساند. در حدیث دیگر فرمود: هرکه هفت دانه خرمای عجوه در هنگام خواب بخورد، کرم های شکمش را می کشد. در احادیث معتبر منقول است: پنج میوه است که از بهشت آمده است: انار ملس و سیب شامی و به و انگور رازقی و رطب مشان.

روش خوردن

در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: پوست میوه را کندن مکروه است. در حدیث دیگر فرمود: بر روی هر میوه ای زهری هست. به آب فرو برید و سپس بخورید. در حدیث صحیح منقول است که از حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) پرسیدند از انجیر و خرما و سایر میوه ها که دو دانه با هم خوردن چون است؟ حضرت فرمود: اگر تنها باشی، به هر روشی که خواهی بخور و اگر با جمعی از مسلمانان می خوری، چنین مکن و یک دانه یک دانه بخور.
در حدیث دیگر فرمود: اگر خواهی دو تا دو تا بخوری، رفیق خود را اعلام کن و از او رخصت بگیر و بخور. در روایت معتبر منقول است: روزی امام رضا (علیه السلام) دیدند که خدمتکاران میوه را نیم خورده انداخته اند. فرمود: سبحان الله! اگر شما بی نیاز شده اید، دیگران بی نیاز نیستند، به کسی که نیازمند باشد بدهید.