فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

باقلا و لوبیا

در روایت است که باقلا را با پوست بخورید که معده را دباغی می کند و منقول است که خوردن لوبیا بادهای اندرونی را دفع می کند.

ماش

نقل است که شخصی به حضرت امام موسی (علیه السلام) شکایت کرد از بهق. فرمود: ماش در طعام خود داخل کن.

خرما

در حدیث معتبر منقول است: اگر چند طعام نزد حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) می آوردند که در میان آن ها خرما بود، به خوردن خرما ابتدا می نمود.
از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: هر که هر روز هفت دانه خرمای عجوه، که از خرماهای اطراف مدینه است، ناشتا تناول نماید، هیچ زهری و سحری و شیطانی به او ضرر نرساند. در حدیث دیگر فرمود: هرکه هفت دانه خرمای عجوه در هنگام خواب بخورد، کرم های شکمش را می کشد. در احادیث معتبر منقول است: پنج میوه است که از بهشت آمده است: انار ملس و سیب شامی و به و انگور رازقی و رطب مشان.