فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

پنیر

حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) فرمود: پنیر را دوست می دارم. در روایتی آمده است: پنیر خوردن هنگام صبح مضر است و در طرف شب نافع است و موجب تولد فرزند می شود.

گردو

از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: خوردن مغز گردو در تابستان، حرارت اندرون را به حرکت می آورد و دمل ها را در بدن آشکار می کند و در زمستان بدن را گرم می کند و سرما را دفع می کند. در چند روایت وارد شده است: پنیر و مغز گردو را چون با هم بخوری دوا است و هریک را تنها بخوری، درد است.

فواید حبوبات و سبزی ها و میوه ها