فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

دعای خوردن و آشامیدن

در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) هرچه می خوردند و می آشامیدند، می گفتند: اللهم بارک لنا فیه و ابدلنا به خیرا منه. یعنی: خداوندا برکت ده برای ما در این که خوردیم و به عوض آن بهتر از آن به ما عطا فرما. و چون شیر تناول می فرمودند، می گفتند: اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه. یعنی: خداوندا برکت ده برای ما در این که آشامیدیم و از این بیش تر به ما عطا فرما.

شیر

شخصی خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کرد که شیر خوردم و آزار کشیدم. حضرت فرمود: شیر آزار نمی دهد، با شیر چیز دیگر خورده و از آن آزار کشیده ای. و شخصی به آن حضرت شکایت کرد از ضعف بدن. فرمود: شیر بخور که گوشت را می رویاند و استخوان را سخت می کند.
از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: بر شما باد شیر گاو که از همه گیاهی می خورد و خاصیت همه گیاه در شیرش هست. حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: شیر گاو دوا است. در حدیث دیگر منقول است: برای فساد معده نافع است.
حضرت امام موسی (علیه السلام) فرمود: شیر شتر نافع تر است از شیر گاو و حق تعالی در شیرش شفا قرار داده است. در روایت دیگر منقول است: شیر شتر شفای همه دردها است.

پنیر

حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) فرمود: پنیر را دوست می دارم. در روایتی آمده است: پنیر خوردن هنگام صبح مضر است و در طرف شب نافع است و موجب تولد فرزند می شود.