فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

زیرجامه

از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت است که حق تعالی به حضرت ابراهیم (علیه السلام) وحی فرمود که... میان خود و زمین حجابی قرار ده. آن گاه ابراهیم (علیه السلام) زیر جامه ای تا زانو دوخت و پوشید. در فقه رضوی (علیه السلام) است که زیر جامه را نشسته بپوش نه ایستاده که هلاک و زرداب و غم و درد آورد. از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نقل است که پیامبران (علیه السلام) پیراهن را پیش از زیرجامه می پوشیده اند. در روایتی آمده است: ایستاده و رو به قبله و رو به انسانی دیگر زیرجامه مپوش.

آداب جامه نو بریدن و پوشیدن

از حضرت امام باقر (علیه السلام) نقل است که چون کسی جامه نو می پوشد، خوب است این دعا را بخواند: اللهم اجعله ثوب یمن و تقی و برکة. اللهم ارزقنی فیه حسن عبادتک و عملا و اداء شکر نعمتک. الحمدلله الذی کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به فی الناس. از حضرت صادق (علیه السلام) روایت است: هرکه آبی در ظرفی نو بریزد و سی و دو مرتبه سوره انا أنزلناه فی لیلة القدر بر آن بخواند و بر جامه نو هنگام پوشیدن بپاشد، روزی اش همواره فراخ باشد مادام که تاری از جامه بر جای بماند. در حدیثی دیگر آمده است: چون جامعه نو می پوشی، بگو لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله تا از آفتها نجات یابی....

لباس بدن نما

از حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: هیچ گاه - در شب و روز - عریان مشوید. و از حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت است: هرگاه مردی عریان شود، شیطان به او می نگرد و طمع می کند که او را به گناه اندازد. سزاوار نیست که مرد، چون میان جمعی نشسته است، جامه را از ران خود کنار زند. نیز فرمود: چون جامه را از بدن بیرون می آورید، بسم الله بگویید تا جنیان نپوشند.
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرموده است: نباید زن مسلمان مقنعه یا پیراهنی بپوشد که بدنش از زیر آن نمایان باشد )1( البته این دستور برای هنگامی نیست که با شوهرش تنها باشد. . از امام باقر (علیه السلام) روایت است که عرض مقنعه حضرت فاطمه (علیه السلام) تا نصف بازوی مبارکش می رسید و همه زنان باید چنین باشند.