فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1290 - سه ترس پیامبر برای امت

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: پس از خود از سه چیز بر امتم می ترسم: قرآن کریم را تفسیر به رأی کنند و لغزش عالم و دانشمند را دنبال نمایند، یا مال و دارایی بسیار آنها را به طغیان و سرکشی وا دارد.

1291 - دوری عقول مرد از علوم قرآنی

قال اباعبدالله (علیه السلام): ما ابعد من عقول الرجال من القرآن.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: عقول و خردهای مردان چه بسیار از علوم و معارف قرآن به دور است.

1292 - تأویلات قرآن

امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا قرآن دارای دو تأویل است که بعضی در تأویل آمده و بعضی نیامده است و هنگامی که تأویل در زمان یکی از امامان (علیه السلام) واقع شود امام همان زمان آن را می داند.