فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1289 - قرآن کلام خدا است

امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن کلام خداست، و تأویل آن همچون کلام بشر نیست. همان گونه که چیزی از آفریده هایش با او همانند نیست، فعل او نیز به چیزی از افعال بشر شباهت ندارد، و هیچ سخن او به سخن بشر شبیه نیست. کلام خدای متعال صفت اوست، و کلام بشر افعال ایشان. پس سخن خدا را به سخن بشر تشبیه مکنید که گمراه و هلاک می شوید.

1290 - سه ترس پیامبر برای امت

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: پس از خود از سه چیز بر امتم می ترسم: قرآن کریم را تفسیر به رأی کنند و لغزش عالم و دانشمند را دنبال نمایند، یا مال و دارایی بسیار آنها را به طغیان و سرکشی وا دارد.

1291 - دوری عقول مرد از علوم قرآنی

قال اباعبدالله (علیه السلام): ما ابعد من عقول الرجال من القرآن.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: عقول و خردهای مردان چه بسیار از علوم و معارف قرآن به دور است.