فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1285 - بر حذر باشید از تفسیر کردن قرآن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ایاک ان تفسر القرآن برأیک، حتی تفقهه عن العلماء .
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: از تفسیر کردن قرآن کریم بر حذر باش تا فهم آن را از علماء ائمه دین (علیه السلام) دریافت کنی.

1286 - کفر در کتاب خدا

قال الرضا (علیه السلام): الرأی فی کتاب الله کفر.
حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: تفسیر به رأی در کتاب خدا کفر است.

1287 - جائز نبودن تفسیر قرآن

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که: تفسیر کردن قرآن کریم جائز نیست، مگر به اثر صحیح یا نص صریح و آشکار.