فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1280 - جایگاه مفسران به رأی

فی الصافی عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) : من فسر القرآن برأیه فلیتبوء مقعده من النار .
در کتاب تفسیر صافی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که: هرکس قرآن کریم را به رأی خود تفسیر کند باید جایگاه خویش را در آتش آماده و مهیا سازد.

1281 - مخاطب قرآن

امام باقر (علیه السلام) به قتاده بن دعامه فرمود: ای قتاده! تو فقیه بصریان هستی؟
عرض کرد: این طور خیال می کنند.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: شنیده ام که تفسیر قرآن می گویی.
قتاده عرض کرد: آری.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: از روی علم تفسیرش می کنی یا از روی نا آگاهی؟ عرض کرد: نه، از روی علم - تا آن جاکه فرمود: ای قتاده! قرآن را در حقیقت کسی می شناسد، که مخاطب آن بوده است.

1282 - دوری تفسیر قرآن

همانا قرآن باطنی دارد و باطنش نیز باطنی دارد و ظاهری دارد و ظاهرش نیز ظاهری دارد. از دسترس خردمردان چیزی دورتر از تفسیر قرآن نیست؛ (زیرا)آیه قرآن آغازش درباره چیزی است و پایانش درباره چیزی دیگر، قرآن گفتار پیوسته است که به شکل ها و معانی گوناگون حمل می شود.