فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1275 - علم امامان

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان من علم ما أوتینا، تفسیر القرآن و احکامه.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: از جمله علم هایی که به ما بخشیده شده، تفسیر قرآن و احکام آن است.

1276 - نیاز به مفسر

هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، لا ینطق بلسان، و لا بد له من ترجمان .
این قرآن خطی است نوشته شده میان دو جمله که به زبان سخن نمی گوید و ترجمان و مفسری می خواهد.

1277 - ایمان به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما آمن بی من فسر برأیه کلامی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه سخن مرا به رأی خود تفسیر کند به من ایمان نیاورده است.