فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1267 - خیانت به قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه قرآن را به میل خود تفسیر کند جایگاهش در آتش مهیا شده است. این چنین بازی با آیات خیانت به قرآن محسوب می شود آن هم خیانتی بسیار بزرگ.

1268 - تاویل قرآن

و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم
تاویل قرآن را جز خدا و راسخان (استواران) در علم کسی نمی داند**آل عمران / 7.***.

1269- نهی از تفسیر حتی صحیح

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من تکلم فی القرآن برأیة، فأصاب، فقد اخطا.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه در قرآن مطابق نظر خود سخن بگوید و سخنش درست هم باشد، باز خطا کرده است.