فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1266 - جمع آوری قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من جمع القرآن متعه الله بعقله حتی یموت.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه قرآن را جمع آوری کند، خداوند او را تا زمانی که بمیرد از خودش بهره مند سازد.

بخش سوم: تاویل و تفسیر قرآن

1267 - خیانت به قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه قرآن را به میل خود تفسیر کند جایگاهش در آتش مهیا شده است. این چنین بازی با آیات خیانت به قرآن محسوب می شود آن هم خیانتی بسیار بزرگ.