فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1265 - پاداش قرآن دانان

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در هنگام خاکسپاری شهدای احد فرمود: ببینید، کدام یک آنها قرآن را بیشتر جمع آوری کرده است، آن را در قبرش پیش روی او قرار دهید.

1266 - جمع آوری قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من جمع القرآن متعه الله بعقله حتی یموت.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه قرآن را جمع آوری کند، خداوند او را تا زمانی که بمیرد از خودش بهره مند سازد.

بخش سوم: تاویل و تفسیر قرآن