فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1264 - وصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

در تفسیر عیاشی آمده است که امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) گفت:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به من وصیت و سفارش کرد که پس از دفن او، از خانه بیرون نروم تا آن گاه که کتاب خدا را جمع آوری نمایم، زیرا که قرآن در آن وقت روی چوبه های نخل و استخوانهای شانه شتر نوشته شده بود!

1265 - پاداش قرآن دانان

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در هنگام خاکسپاری شهدای احد فرمود: ببینید، کدام یک آنها قرآن را بیشتر جمع آوری کرده است، آن را در قبرش پیش روی او قرار دهید.

1266 - جمع آوری قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من جمع القرآن متعه الله بعقله حتی یموت.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه قرآن را جمع آوری کند، خداوند او را تا زمانی که بمیرد از خودش بهره مند سازد.