فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1262 - تألیف قرآن

عن علی بن رباح: ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نؤلف القرآن من الرقاع.
بروایت ابن رباح، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را مأمور به تألیف و جمع آوری قرآن کریم فرمود و آن حضرت قرآن را جمع آوری کرد و نوشت...

1263 - قرائت قرآن

عن عبدالله ابن عمر قال: جمعت القرآن فقرأت به کل لیلة فبلغ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: اقرأءة فی شهر.
عبدالله بن عمر گوید: قرآن را جمع کردم و هر شب آن را می خواندم این گزارش به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید فرمود: آن را هر ماه قرات کن.

1264 - وصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

در تفسیر عیاشی آمده است که امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) گفت:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به من وصیت و سفارش کرد که پس از دفن او، از خانه بیرون نروم تا آن گاه که کتاب خدا را جمع آوری نمایم، زیرا که قرآن در آن وقت روی چوبه های نخل و استخوانهای شانه شتر نوشته شده بود!