فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دوم: جمع آوری قرآن

1261 - نوشته های قرآن بر روی رقعه ها

عن زید بن ثابت قال: کنا عند رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نؤلف القرآن من الرقاع.
زیدبن ثابت گوید: ما در محضر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن را که بر روی رقعه ها و پاره هائی (از استخوان و چوب و غیره) نوشته شده بود جمع آوری می کردیم.

1262 - تألیف قرآن

عن علی بن رباح: ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نؤلف القرآن من الرقاع.
بروایت ابن رباح، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را مأمور به تألیف و جمع آوری قرآن کریم فرمود و آن حضرت قرآن را جمع آوری کرد و نوشت...