فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1260 - کامل بودن قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمود: اعتقاد ما است قرآنی که خدای تعالی بر پیغمبرش محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل فرمود همین که در میان دو مجلد قرار گرفته و در دسترس مردم می باشد و بیش از این نیست تا آن جا که فرماید: و هرکس به ما نسبت دهد که ما اعتقاد به بیشتر از این داریم دروغگو است.

بخش دوم: جمع آوری قرآن

1261 - نوشته های قرآن بر روی رقعه ها

عن زید بن ثابت قال: کنا عند رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نؤلف القرآن من الرقاع.
زیدبن ثابت گوید: ما در محضر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن را که بر روی رقعه ها و پاره هائی (از استخوان و چوب و غیره) نوشته شده بود جمع آوری می کردیم.