فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1258 - روش نازل شدن قرآن

قال ابی عبدالله (علیه السلام): نزل القرآن بایاک اعنی و اسمعی یا جارة.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم به روش این ضرب المثل عربی نازل شده: به تو می گویم ولی ای زن همسایه تو گوش بده در فارسی گویند: به در می گویند که دیوار بشنود.

1259 - نزول قرآن بر پنج وجه

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا قرآن، بر پنچ وجه نازل شده است: حلال و حرام و محکم و متشابه و مثلها. پس به حلال عمل کنید و از حرام باز ایستید و محکم را به کار بندید و با متشابه کاری نداشته باشید و از مثالها عبرت بگیرید.

1260 - کامل بودن قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمود: اعتقاد ما است قرآنی که خدای تعالی بر پیغمبرش محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل فرمود همین که در میان دو مجلد قرار گرفته و در دسترس مردم می باشد و بیش از این نیست تا آن جا که فرماید: و هرکس به ما نسبت دهد که ما اعتقاد به بیشتر از این داریم دروغگو است.