فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1252 - نزول قرآن به زبان عربی

انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
ما آن را قرآنی نازل کردیم باشد که بیندیشید**یوسف / 2.***.

1253 - مایه هدایت

و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی أختلفوا فیه و هدی و رحمة لقوم یومنون
و ما (این) کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف کرده اند برای آنان توضیحی دهی، و برای مردمی که ایمان می آورند، رهنمود و رحمتی است **نحل / 64.***
.

1254 - اعتراض کافران به قرآن

و قال الذین کفروا لو لا نزل علیه القرآن جملة واحدة کذلک لنثبت و به فوادک و رتلناه ترتیلا * و لا یأتونک بمثل الا حئناک بالحق و احسن تفسیرا
و کسانی که کافر شدند گفتند: چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است؟ این گونه (ما آن را به تدریج نازل کردیم) تا قلبت را بوسیله آن استوار گردانیم و آن را به آرامی (برتو)خواندیم **فرقان / 32 .***.