فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1246 - تلاوت قرآن در ماه رمضان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): و من تلا فیه ایة من القران، کان له مثل اجر من ختم القران فی غیره من الشهور.
هرکس در ماه مبارک رمضان آیه ای از قرآن تلاوت کند، برایش مانند اجر کسی است که در ماههای دیگر یک دور کامل قرآن خوانده باشد.

1247 - ماه مبارک رمضان بهار قرآن

عن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: لکل شیئی ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان.
به روایت جابر، امام باقر (علیه السلام) فرمود: هر چیزی را بهار است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.

فصل سیزدهم: نزول و تاویل قرآن