فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1245 - یک ماه غذای من منحصر به کلام الله مجید بود

یکی از صلحاء معاصرین در کتاب روح و ریحان که مجموعه ای مانند کشکول است از یکی از ائمه جماعت دارالسلطنه تبریز نقل فرمود که گفت:
روزی مذاکره تفسیر صافی با شرح بیضاوی که شیخ بهائی - علیه الرحمه - نوشته است، به میان آمد، من تفسیر صافی را بر شرح شیخ بهائی ترجیح دادم و گفتم: مرحوم شیخ در این شرح، عبارت پردازی و قافیه سازی را بسیار اعمال فرموده اند.
همان شب در عالم رؤیا دیدم که به من گفتند: شیخ بهائی در میان این حجره است، با خود گفتم خوب است که بروم و ایشان را زیارت نمایم، چون وارد حجره شدم دیدم شخصی است ضعیف اندام، و باریک قامت، و عمامه کوچکی بر سرش بسته، سلام کردم، جواب سلام مرا داد. شیخ سر خود را پائین انداخت، من فهمیدم که از آن حرف روز گذشته من درباره شرحش بر بیضاوی، از من مکدر و ملول است.
خواستم شیخ بهائی را به حرف بیاورم تا بلکه رفع ناراحتی او شود، عرض کردم: حضرت شیخ عرضی دارم، همان طور که سرش را پائین انداخته بود، فرمود: چه چیز است، عرض کردم: یک مطلبی است که نسبت به شما داده اند، آیا صحیح است یا آن که صوفیه آن را به شما بسته اند.
فرمود: چه مطلبی! عرض کردم گویا شما فرموده اید که یک ماه مبارک رمضان غذای من منحصر به کلام الله مجید بود.
همان نحو که شیخ بهائی سرش پائین بود، فرمود: بلی صحیح است من گفته ام.
عرض کردم: جناب شیخ، اطباء گفته اند که اگر آدمی سه شبانه روز غذا و طعامی نخورد، می میرد؛ همین که این حرف را زدم شیخ بهائی سر خود را بلند کرد و فرمود: آدم نمی میرد.

1246 - تلاوت قرآن در ماه رمضان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): و من تلا فیه ایة من القران، کان له مثل اجر من ختم القران فی غیره من الشهور.
هرکس در ماه مبارک رمضان آیه ای از قرآن تلاوت کند، برایش مانند اجر کسی است که در ماههای دیگر یک دور کامل قرآن خوانده باشد.

1247 - ماه مبارک رمضان بهار قرآن

عن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: لکل شیئی ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان.
به روایت جابر، امام باقر (علیه السلام) فرمود: هر چیزی را بهار است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.