فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1241 - حق و حرمت ماه رمضان

ابوبصیر از امام صادق پرسید آیا قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود نه. در دو شب چطور. فرمود: نه. در سه شب چطور؟ فرمود: در ماه رمضان آری زیرا ماه رمضان شباهتی به ماه های دیگر ندارد و حق و حرمت خاصی دارد.

1242 - قرائت در ماه شریف

در این ماه شریف (ماه رمضان) قرآن زیاد بخوان، و فروان بر رسول الله صلوات و درود بفرست.

1243 - پاداش حج و عمره

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان در شبی از شبهای ماه مبارک رمضان، سوره مبارکه فلق و ناس را در نمازهای واجب یا مستحب با نیت خالص و توجه به خدغا و معنی آن بخواند، همچنان باشد که حج و عمره گزارده باشد، و تمام رمضان در مکه، روزه داشته باشد.