فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سوم: قرآن و ماه رمضان

1236 - انذار خلق

حم * و الکتاب المبین * انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین
حم * قسم به قرآن * ما آن قرآن را در شب مبارک فرستادیم تا خلق را از عذاب قیامت آگاه کنیم و بترسانیم **الدخان / 1 - 3.***.

1237 - نزول قرآن در ماه مبارک رمضان

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان
ماه رمضان (همان ماه) است که در آن، قرآن فرو فرستاده شد، (کتابی) که مردم را راهبر و (متضمن) دلایل آشکار هدایت و (میزان) تشخیص حق از باطل است **بقره /185.***.