فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1235 - دعایی که رد نمی شود

امام صادق (علیه السلام) فرمود:
لا یرد دعاء اوله بسم الله الرحمن الرحیم؛
دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود رد نمی شود.

بخش سوم: قرآن و ماه رمضان

1236 - انذار خلق

حم * و الکتاب المبین * انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین
حم * قسم به قرآن * ما آن قرآن را در شب مبارک فرستادیم تا خلق را از عذاب قیامت آگاه کنیم و بترسانیم **الدخان / 1 - 3.***.