فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1232 - از دعاهایی که خداوند به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آموزش داد

در سوره زمر، خداوند متعال به پیامبرش حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آموزش های متعددی می دهد. یکی از آن تعلیمات این دعاست که ای محمد بگو:
اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون **زمر (39) آیه 46.***؛
ای پروردگار آفریننده آسمان ها و زمین، دانای پنهان و پیدا، تو حکم می کنی بین بندگانت در آن چه که در آن اختلاف کنند.

1233 - دعای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ابن عباس گفت: هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آیه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقویها را تلاوت می فرمودند، اندکی مکث نموده، سپس می فرمود: اللهم آت نفسی تقواها و زکها أنت خیر من زکاها، أنت ولیها و مولاها؛ خدایا! به من پرهیزگاری ده و جانم را پاکیز نما که تو بهترین پاک کننده آن و ولی و مولای او هستی. این سخنان را در حالی می فرمود که مشغول نماز بود.

1234 - دعا برای خود و دیگران

حق تعالی در آیات آغازین سوره حشر از مهاجران و انصار تمجید می کند و در آیه دهم مدح و تعریف می کند از همه کسانی که پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به دنیا می آیند و به جمع اهل ایمان می پیوندند و ذکر و دعای همیشگی آنان این است:
ربنا اغفرلنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رءوف رحیم **حشر(59)آیه 10.***؛
بارالها، ما و برادران و خواهران ما را که پیش از ما ایمان آوردند بیامرز، و در دل های ما نسبت به افرادی که ایمان آوردند کینه و دشمنی قرارنده؛ بارالها، تو مهربان و رحیمی.
چه زیباست که ما هم خود را جزء این جمع بدانیم و این دعا را زمزمه کنیم. چرا که هم طلب آمرزش برای خود و مؤمنان است، و هم طلب قلبی سالم از دشمنی و نظر سوء نسبت به مؤمنان است، و در پایان هم تمجید حق تعالی است.