فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1231 - پایان سوره حمد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: تنها سوره ای که آغاز آن حمد الهی و وسط آن اخلاص و پایان آن دعا است، سوره حمد می باشد.

1232 - از دعاهایی که خداوند به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آموزش داد

در سوره زمر، خداوند متعال به پیامبرش حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آموزش های متعددی می دهد. یکی از آن تعلیمات این دعاست که ای محمد بگو:
اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون **زمر (39) آیه 46.***؛
ای پروردگار آفریننده آسمان ها و زمین، دانای پنهان و پیدا، تو حکم می کنی بین بندگانت در آن چه که در آن اختلاف کنند.

1233 - دعای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ابن عباس گفت: هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آیه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقویها را تلاوت می فرمودند، اندکی مکث نموده، سپس می فرمود: اللهم آت نفسی تقواها و زکها أنت خیر من زکاها، أنت ولیها و مولاها؛ خدایا! به من پرهیزگاری ده و جانم را پاکیز نما که تو بهترین پاک کننده آن و ولی و مولای او هستی. این سخنان را در حالی می فرمود که مشغول نماز بود.