فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1230 - مستجاب الدعوه

از بعضی بزرگان منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه حشر را چهل روز متوالی، هر روز چهل و یکبار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، مستجاب الدعوة گردد و همه آرزوهایش، بر وفق دلخواهش برآورده شود.

1231 - پایان سوره حمد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: تنها سوره ای که آغاز آن حمد الهی و وسط آن اخلاص و پایان آن دعا است، سوره حمد می باشد.

1232 - از دعاهایی که خداوند به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آموزش داد

در سوره زمر، خداوند متعال به پیامبرش حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آموزش های متعددی می دهد. یکی از آن تعلیمات این دعاست که ای محمد بگو:
اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون **زمر (39) آیه 46.***؛
ای پروردگار آفریننده آسمان ها و زمین، دانای پنهان و پیدا، تو حکم می کنی بین بندگانت در آن چه که در آن اختلاف کنند.