فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1225 - حال مرتحل

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند: کدام یک از مردم بهترین می باشد؟
فرمود: حال مرتحل.
عرض شد: حال مرتحل کیست؟
فرمود: آن کس که قرآن را بگشاید و ختم کند که دعایش در پیشگاه خدا مستجاب است.

1226 - اوقات دعا

امام باقر (علیه السلام) به روایت امام صادق (علیه السلام) فرمود: دعاکردن را در پنج هنگام غنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن، هنگام بانگ برداشتن به اذان، هنگام فرو ریختن باران، هنگام برخورد دو صف برای شهادت، و هنگام دعاکردن مظلوم که حجاب از عرش برداشته شود.

1227 - دعای امام صادق (علیه السلام)

قال الامام الصادق (علیه السلام): اللهم نشرت عهدک و کنابک فاجهل نظری فیه عبادة و قراءتی فیه تفکرا، و فکری فیه اعتبارا، و لا تجعل قراءتی قراءة لا تدبر فیها و لا تجعل نظری فیه غفلة.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پروردگارا! عهدنامه خود را منتشر ساختی، پس نگاه مرا در آن عبادت، و قرائتم را تفکر و تفکرم را موجب عبرت قرار ده. خدایا! قرائتم را قرائت بدون تفکر قرار مده و نظرم را در قرآن توأم با غفلت مگردان.