فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1224 - امام صادق (علیه السلام) در مقام دعا

امام صادق (علیه السلام) در مقام دعا به پیشگاه الهی عرض می کرد: پروردگارا دو چیز به ما عنایت فرما:
1 - قرآن را نیکو تلاوت کنیم.
2 - قرآن را از حفظ کنیم.

1225 - حال مرتحل

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند: کدام یک از مردم بهترین می باشد؟
فرمود: حال مرتحل.
عرض شد: حال مرتحل کیست؟
فرمود: آن کس که قرآن را بگشاید و ختم کند که دعایش در پیشگاه خدا مستجاب است.

1226 - اوقات دعا

امام باقر (علیه السلام) به روایت امام صادق (علیه السلام) فرمود: دعاکردن را در پنج هنگام غنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن، هنگام بانگ برداشتن به اذان، هنگام فرو ریختن باران، هنگام برخورد دو صف برای شهادت، و هنگام دعاکردن مظلوم که حجاب از عرش برداشته شود.