فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1214 - ثواب قرائت در نماز

امام صادق (علیه السلام) فرمود: سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین بن علی (علیه السلام) است، هرکس آن را بخواند با امام حسین (علیه السلام) در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود.

1215 - برکات این سوره

و در روایات دیگری آمده که یکی از یاران علی (علیه السلام) می گوید: بیست شب پشت سر آن حضرت نماز خواندم جز سوره اعلی را در نماز نمی خواند و فرمود:اگر می دانستید چه برکاتی در آن است، هر یک از شما در هر روز ده بار آن را تلاوت می کردید و هرکس که آن را بخواند گویی کتب و صحف موسی و ابراهیم را تلاوت کرده است.

1216 - مقام و منزلت بزرگ نزد خداوند

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره طارق را در نماز فریضه تلاوت کند، در قیامت نزد خداوند مقام و منزلت عظیمی خواهد داشت و از دوستان پیامبران و یاران آنها در بهشت خواهد بود.