فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1213 - قرائت در نمازهای واجب

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: کسی که یک روز و شب بر او بگذرد و نمازهای پنجگانه را بخواند و در آن سوره توحید را نخواند، به او گفته می شود:یا عبدالله! لست من المصلین:ای بنده خدا، تو از نمازگزاران نیستی.

1214 - ثواب قرائت در نماز

امام صادق (علیه السلام) فرمود: سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین بن علی (علیه السلام) است، هرکس آن را بخواند با امام حسین (علیه السلام) در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود.

1215 - برکات این سوره

و در روایات دیگری آمده که یکی از یاران علی (علیه السلام) می گوید: بیست شب پشت سر آن حضرت نماز خواندم جز سوره اعلی را در نماز نمی خواند و فرمود:اگر می دانستید چه برکاتی در آن است، هر یک از شما در هر روز ده بار آن را تلاوت می کردید و هرکس که آن را بخواند گویی کتب و صحف موسی و ابراهیم را تلاوت کرده است.