فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1212 - قرآن و رحمت خداوند

به روایت زراره (رض) امام باقر (علیه السلام) فرمود: و در نماز واجب پشت سر امام هنگامی که قرآن خوانده شود پس سکوت کنید و گوش فرا دهید شاید از لطف خداوند بهره مند شوید**اعراف / 204***.

1213 - قرائت در نمازهای واجب

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: کسی که یک روز و شب بر او بگذرد و نمازهای پنجگانه را بخواند و در آن سوره توحید را نخواند، به او گفته می شود:یا عبدالله! لست من المصلین:ای بنده خدا، تو از نمازگزاران نیستی.

1214 - ثواب قرائت در نماز

امام صادق (علیه السلام) فرمود: سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین بن علی (علیه السلام) است، هرکس آن را بخواند با امام حسین (علیه السلام) در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود.