هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

1210 - فضیلت خواندن قرآن در نماز

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): قراءة القران فی الصلاة افضل من قراءة القران فی غیر الصلاة و قراءة فی غیر الصلاة افضل من ذکر الله تعالی.
خواندن قرآن در نماز، بهتر از خواندن آن در غیر نماز است؛ و خواندن قرآن در غیر نماز، بهتر از ذکر خداوند متعال است.

1211 - سکوت و گوش فرادادن به امام

در کتاب تهذیب روایت است که امام صادق (علیه السلام) فرمود:
وقتی پشت سر امام بودی و از او متابعت می کنی پس به او اعتماد کن. قرائت او برای تو کافی و بسنده است، و اگر دوست داشتی که قرائت کنی، پس در جایی که آهسته می خواند، بخوان و چون امام به جهر و بلند قرائت کند پس تو ساکت و خاموش باش که خدای تعالی فرموده است:
(و خاموش و ساکت باشید شاید آمرزیده شوید**اعراف / 204.***).

1212 - قرآن و رحمت خداوند

به روایت زراره (رض) امام باقر (علیه السلام) فرمود: و در نماز واجب پشت سر امام هنگامی که قرآن خوانده شود پس سکوت کنید و گوش فرا دهید شاید از لطف خداوند بهره مند شوید**اعراف / 204***.