فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1209 - قرائت در نمازهای واجب و نوافل

حضرت امام صادق (علیه السلام) هم می فرماید: کسی که سوره تین را در نمازهای واجب و نافله های خویش قرائت نماید، از هر مکانی از بهشت که راضی باشد به او عطا خواهد شد.

1210 - فضیلت خواندن قرآن در نماز

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): قراءة القران فی الصلاة افضل من قراءة القران فی غیر الصلاة و قراءة فی غیر الصلاة افضل من ذکر الله تعالی.
خواندن قرآن در نماز، بهتر از خواندن آن در غیر نماز است؛ و خواندن قرآن در غیر نماز، بهتر از ذکر خداوند متعال است.

1211 - سکوت و گوش فرادادن به امام

در کتاب تهذیب روایت است که امام صادق (علیه السلام) فرمود:
وقتی پشت سر امام بودی و از او متابعت می کنی پس به او اعتماد کن. قرائت او برای تو کافی و بسنده است، و اگر دوست داشتی که قرائت کنی، پس در جایی که آهسته می خواند، بخوان و چون امام به جهر و بلند قرائت کند پس تو ساکت و خاموش باش که خدای تعالی فرموده است:
(و خاموش و ساکت باشید شاید آمرزیده شوید**اعراف / 204.***).