فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1208 - تأثیر قرائت در نماز

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در یکی از نمازهای واجب خویش سوره قدر را قرائت کند، منادی حق ندا در دهد: ای بنده! خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزید، عمل از سرگیر.

1209 - قرائت در نمازهای واجب و نوافل

حضرت امام صادق (علیه السلام) هم می فرماید: کسی که سوره تین را در نمازهای واجب و نافله های خویش قرائت نماید، از هر مکانی از بهشت که راضی باشد به او عطا خواهد شد.

1210 - فضیلت خواندن قرآن در نماز

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): قراءة القران فی الصلاة افضل من قراءة القران فی غیر الصلاة و قراءة فی غیر الصلاة افضل من ذکر الله تعالی.
خواندن قرآن در نماز، بهتر از خواندن آن در غیر نماز است؛ و خواندن قرآن در غیر نماز، بهتر از ذکر خداوند متعال است.