فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1206 - ثواب خواندن قرآن در نماز

قال أبی جعفر (علیه السلام): من قرأ القرآن قائما فی صلاته، کتب الله بکل حرف مائة حسنة، و من قرأه صلاته جالسا کتب الله له بکل حرف عشر حسنات.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هرکه قرآن را ایستاده در نمازش بخواند، خدا به هر حرفش برای او صد حسنه نویسد و هرکه نشسته در نمازش قرآن بخواند، خدا به هر حرف برایش پنجاه حسنه نویسد و هرکه در جز نماز بخواند، خدا به هر حرف برایش ده حسنه نویسد.

1207 - قبولی نماز

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره ماعون را در نمازهای فریضه و نافله اش بخواند، خداوند نماز و روزه او را قبول می کند و او را در برابر کارهایی که در زندگی از او سرزده است مورد محاسبه قرار نمی دهد.

1208 - تأثیر قرائت در نماز

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در یکی از نمازهای واجب خویش سوره قدر را قرائت کند، منادی حق ندا در دهد: ای بنده! خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزید، عمل از سرگیر.